Makluman : Sukatan Baru Kesusasteraan Melayu SPM

Mulai 2015, satu novel dipelajari iaitu Naratif Ogonshoto karya Dato' Anwar Ridhwan. Satu antologi teks moden (sajak, cerpen dan drama) ialah Kubentang Sebuah Peta. Teks karya tradisional pula ialah Nilai Insan.

30 Mei 2011

Hikayat Seri Kelantan Siri 2 - Contoh Soalan Esei

Berdasarkan cerita Hikayat Seri Kelantan :
(a)   Jelaskan lima latar masyarakat dalam cerita tersebut.    [10 markah]
(b)   Berikan dua sebab Siam menyerang Kerajaan  Sultan Abdullah.  [4 markah]
(c)   Jelaskan tiga unsur kehebatan Tuan Puteri Sa’dung.  [6 markah]

Skema Jawapan
a)  latar Masyarakat
i. Masyarakat istana  1 markah
Cth : Raja Ibrahim/ Puteri Sa’dung/Sultan Abdullah    1 markah
ii.Masyarakat yang mempercayai bomoh/nujum/taib    1 markah
Cth : Raja Siam memanggil bomoh-bomoh untuk
mengubati penyakit kayap dada Raja Siam.        1 markah
iii. Masyarakat yang terlalu mengikut nafsu        1 markah
Cth : Raja Abdullah memancung leher Puteri Sa’dung kerana marah /Raja Siam menyerang
Kota Jelasin  kerana inginkan Puteri Sa’dung     1 markah   
iv. Masyarakat yang setia/menjaga maruah             1 markah
Cth :  Puteri Sa’dung tidak mahu bersuamikan
Raja Siam kerana dia isteri Raja Abdullah        1 markah
v.Masyarakat bawahan           1 markah
Cth : Tentera /hulubalang/ rakyat jelata     1 markah
                                    
b)Nyatakan dua sebab Siam menyerang kerajaan Raja Abdullah
i.Ingin memiliki Puteri Sa’dung/membawa Puteri Sa’dung ke Siam   2 markah
ii.Utusan Siam dimalukan oleh Raja Abdullah    2 markah

c)Jelaskan tiga unsur kehebatan Tuan Puteri Sa’dung
i.Kehebatan bermain senjata        2 markah
ii.Jampi serapah /serampah pinang Puteri Sa’dung menyebabkan penyakit kayap di dada Raja Siam       2 markah
iii.Dapat memindahkan Kota Jelasin semasa dikepung tentera Siam    2 markah
iv.Hidup semula setelah disapukan air mawar    2 markah

Technorati Code - BPVVGM92VN4R