Makluman : Sukatan Baru Kesusasteraan Melayu SPM

Mulai 2015, satu novel dipelajari iaitu Naratif Ogonshoto karya Dato' Anwar Ridhwan. Satu antologi teks moden (sajak, cerpen dan drama) ialah Kubentang Sebuah Peta. Teks karya tradisional pula ialah Nilai Insan.

04 Februari 2012

Cerpen Anak-Anak Pejuang

Berdasarkan cerpen Anak-Anak Pejuang karya Ghazali Lateh :
(a) Jelaskan dua persoalan dalam cerpen.  [4 markah]
(b) Huraikan perwatakan Pak Denan. [6 markah]

Keseluruhan cerpen ini jelas memaparkan peristiwa yang berkisar tentang semangat patriotik seorang bekas pejuang kemerdekaan iaitu Pak Denan. Semangat patriotik kian memuncak apabila pengarang memilih Hari Kebangsaan dan Dataran Merdeka serta Tugu Negara sebagai hari dan latar tempat bagi klimaks cerpen ini. Maka, tema cerpen sememangnya berasaskan semangat patriotik iaitu semangat patriotik generasi tua yang pernah berjuang memperjuangkan kemerdekaan tanah air.
a) Persoalan keberanian menentang penjajah. Pak Denan dan rakan-rakannya berani menentang penjajah sehingga berjaya memperoleh kemerdekaan.
Persoalan generasi muda yang kurang memahami nilai kemerdekaan. Abdul Rahman dan Abdul Razak enggan  membawa bapa mereka ke Kuala Lumpur untuk menghadiri perarakan Hari Kebangsaan kerana boleh menyaksikannya melalui televisyen.

b) Pak Denan penyayang - Menyayangi anak-anak dan isteri. Berusaha membesarkan anak-anak sehingga berjaya menjadi golongan berada. Patriotik - Pak Denan berani menentang penjajah sehingga berjaya memperoleh kemerdekaan. Suka membantu orang yang memerlukan. Pak Denan membantu melindungi Ah Yau semasa zaman penjajahan. Berazam tinggi - Pak Denan sanggup pergi sendirian ke Kuala Lumpur walaupun sudah tua.