Makluman : Sukatan Baru Kesusasteraan Melayu SPM

Mulai 2015, satu novel dipelajari iaitu Naratif Ogonshoto karya Dato' Anwar Ridhwan. Satu antologi teks moden (sajak, cerpen dan drama) ialah Kubentang Sebuah Peta. Teks karya tradisional pula ialah Nilai Insan.

26 Mac 2012

Cerpen Anak-Anak Suria

Cerpen Zaharah Nawawi ini mengundang rasa terkejut dalam kalangan pelajar apabila didapati bahawa Suria sebenarnya ialah kucing peliharaan Amanani dan Hakim. Pada permulaan cerpen, pembaca menyangka bahawa Suria ialah anak kandung Amanani dan Hakim kerana cara mereka menjaga dan melayan Suria serta respons Suria yang sangat manja. Kejutan juga apabila mendapati Ayu, pembantu rumah mereka yang sangat prihatin dan penyayang, rupa-rupanya membunuh anak-anak Suria iaitu Manja, Bayu, Didi. Soalan yang tidak terjawab hingga ke akhir ialah motif Ayu berbuat demikian.

1. Jelaskan tema cerpen.
2. Huraikan persoalan-persoalan cerpen.
3. Jelaskan nilai murni dalam cerpen.
4. Berikan teknik suspens dan teknik kejutan dalam cerpen.

Perbincangan jawapan

Sebelum membincangkan jawapan, wajar dilihat isi cerpen ini yang menjurus kepada penekanan kasih sayang yang amat tinggi kepada haiwan sejak mula ke akhir cerpen. Watak antagonis cerpen iaitu Ayu ditonjolkan sebagai manusia yang kejam, sanggup membunuh kucing-kucing jagaannya padahal di hadapan Amanani dan Hakim, dia amat penyayang terhadap haiwan. Aspek undang-undang haiwan turut dinyatakan tentang hukuman terhadap sesiapa yang berlaku kejam terhadap haiwan. Maka, jelas isu utama ialah kasih sayang manakala sikap manusia yang suka berpura-pura, kekejaman manusia terhadap haiwan dan hak haiwan di sudut undang-undang ialah isu sampingan

1.Tema cerpen ialah kasih sayang manusia terhadap haiwan. Amanani dan Hakim amat menyayangi Suria, kucing peliharaan mereka bagaikan anak sendiri.

2. Persoalan kekejaman manusia terhadap haiwan. Ayu sanggup membunuh anak-anak kucing majikannya dengan cara melemaskannya dalam plastik dan membuangnya ke tong sampah. Juga, persoalan sikap manusia yang suka berpura-pura iaitu Ayu yang tidak jujur menjaga kucing-kucing tuannya. Ia berpura-pura penyayang terhadap kucing di hadapan majikannya sahaja. Persoalan kekejaman manusia terhadap haiwan. Ayu berlaku kejam dengan membunuh anak-anak kucing seperti Manja dan Bayu.

3. Nilai kasih sayang. Nilai prihatin. Nilai kejujuran. (Contoh huraian boleh diambil seperti dalam soalan 2)

4. Teknik suspens dapat dilihat pada peristiwa Amanani mendengar bunyi kucing dari tong sampah. Pembaca tertanya-tanya akan perkara sebenar yang sedang berlaku. Teknik kejutan pula pada peristiwa pengakuan Ayu bahawa ia yang membuang anak kucing ke tong sampah. pembaca berasa terkejut kerana tidak menyangka bahawa Ayu yang penyayang sanggup berbuat demikian.19 Mac 2012

Sajak Di Dada Mereka Ada Khalid

DI DADA MEREKA ADA KHALID

Mereka tak pernah mengimpikan puja sanjung
dan nama menggunung
di dada mereka ada khalid
di tangan mereka pedang keberanian
di hati mereka berkubu keyakinan
seorang mati seribu lagi bingkas
mengipas bara perjuangan.

Perjuangan suci tak pernah tunduk
pada igau kematian
mati hanya mampu menumpaskan pengecut
hidup hanya bererti buat yang berani
biar seribu tahun
perjuangan luhur jalannya berlumpur.

Di dada mereka ada khalid
singa garang di padang juang
setiap hari akan mereka nantikan
musuh pulang mengusung walang
musuh walang mengusung keranda teman.

Shahrunizam Abd. Talib

(a) Huraikan tema sajak. [4 markah]
(b) Jelaskan dua ciri pejuang dalam sajak. [4 markah]
(c) Huraikan empat gaya bahasa berserta contoh. [8 markah]
(d) kemukakan nada sajak. [4 markah]

a. Tema sajak ialah sanjungan atau penghargaan terhadap semangat perjuangan anggota keselamatan negara dalam mempertahankan negara dan menentang musuh. Cth: Di dada mereka ada khalid, singa garang di padang juang.
b.Bagi setiap ciri di bawah, pelajar boleh memetik contoh baris sajak yang sesuai.
i. Berani  / tidak gentar
ii. Tidak mengharapkan sanjungan / Ikhlas
iii. Yakin 
iv. Mempunyai semangat kepahlawanan
v. Tidak takut akan kematian
c. i. Alusi - khalid iaitu nama tokoh pejuang.
ii. Metafora Cth:
iii. Responsif  Cth : di dada mereka ada khalid
di tangan mereka pedang keberanian
iv. Personifikasi   Cth: mati hanya mampu menumpaskan pengecut
v. Asonansi  a Cth: singa garang di padang juang
vi. Aliterasi m  Cth: mati hanya mampu menumpaskan pengecut
vii. Anafora  cth : Musuh pulang mengusung walang
      Musuh walang mengusung keranda teman
viii. Sinkope Cth : tak
xv. Simbolik / Perlambangan Cth : singa – melambangkan keberanian
d) Patriotik -  tentera/pejuang/pasukan keselamatan cinta akan  negara dan mempertahankan tanah air.