Makluman : Sukatan Baru Kesusasteraan Melayu SPM

Mulai 2015, satu novel dipelajari iaitu Naratif Ogonshoto karya Dato' Anwar Ridhwan. Satu antologi teks moden (sajak, cerpen dan drama) ialah Kubentang Sebuah Peta. Teks karya tradisional pula ialah Nilai Insan.

30 Ogos 2010

Latihan ProsaTradisional : Hikayat Cendawan Putih

Sila cuba buat latihan di bawah. Uji kemahiran dan pengetahuan anda menjawab. Kemudian, bandingkan jawapan anda dengan skema jawapan yang dicadangkan.

HIKAYAT CENDAWAN PUTIH

SOALAN STRUKTUR

1) Setelah itu maka ahli nujum itu berdatang sembahnya, ”Ya tuanku, dari penyakit paduka ayahanda terlalu rupanya, jikalau tiada seperti kata di dalam nujum hamba tiadalah sembuh.”

i) Berdasarkan petikan di atas, siapakah paduka ayahanda? (2m)

ii) Bagaimanakah cara untuk mengubati penyakit baginda? (2m)

2. a) Apakah hubungan Raden Kesuma Ningrat dengan Raden Kesuma Wati? (2m)

b) Siapakah yang ditugaskan untuk mencari ubat bagi mengubati penyakit ayahandanya?(2m)

3. Berikan 4 jenis haiwan yang terdapat dalam cerita Hikayat Cendawan Putih (4m)

4. Maka Raden Kesuma Ningrat pun berkata-kata, ia pun bertanyakan halnya kepada tuan puteri,”Apa mulanya adinda maka sampai ke mari ini. Apakah nama adinda dan nama negeri adinda?”

i) Siapakah adinda yang dimaksudkan dalam petikan? (2m)

ii) Apakah yang berlaku selepas itu? (2m)

SOALAN ESEI

1. Huraikan citra masyarakat dalam cerita Hikayat Cendawan Putih. (10m)

2. Huraikan perwatakan Raden Kesuma Ningrat. (10m)


SKEMA JAWAPAN

1) - Raja Indera Kemala Putera
- makan telur burung merpati putih yang bersarang di dalam telinga naga di atas Gunung Meraksa Dewa

2. - adik beradik berlainan ibu
- Raden Kesuma Ningrat

3. i) harimau
ii) merbah putih
iii) singa
iv) landak putih
v) landak hitam
vi) serigala
vii) naga
viii) kuda

(pilih mana-mana 4 jawapan)

4. - Tuan Puteri Pelinggam Cahaya
- Raden Kesuma Ningrat dan Puteri Pelinggam Cahaya sama-sama mencari telur burung merpati putih

SOALAN ESEI

1.
a. masyarakat /golongan raja
- contoh Tuan Puteri Ratna Sari, Tuan Puteri Pelinggam Cahaya

b. masyarakat yang bertanggung jawab
- Raden Kesuma Ningrat dan Tuan Puteri Pelinggam Cahaya sanggup bersusah payah mencari ubat untuk mengubati penyakit ayahanda mereka masing-masing.

c. masyarakat haiwan
- terdapat binatang seperti singa, harimau, landak, burung

d. masyarakat yang mempercayai tabib/dukun
- Raden Kesuma Wati amat mempercayai ramalan dukun untuk mencari ubat bagi mengubati ayahandanya

e. masyarakat yang taat akan perintah raja
- Rakyat, menteri dan hulubalang mencari ubat untuk mengubati penyakit raja mereka sehingga banyak yang terkorban

2.
a. bertanggungjawab
- contoh – baginda sanggup mencari ubat untuk mengubati ayahandanya.

b. berani
- baginda tidak takut apabila berhadapan dengan raksasa dan harimau.

c. pengasih/penyayang
- menyayangi kekandanya Raden Kesuma Wati dan ayahandanya hingga sanggup memenuhi permintaan kekandanya untuk mencari ubat bagi mengubati ayahandanya

d. prihatin
- membayarkan harga kuih yang dicuri oleh Raden kesuma Wati

e. adil- menjatuhkan hukuman kepada Raden Kesuma Wati kerana kesalahannya

Tiada ulasan:

Catat Ulasan